top of page

Postür Hataları (Duruş Bozukluğu)

'' Her şey farkında olmakla başlar, farkında olmadığımız bir şeyi değiştiremez veya geliştiremeyiz. ”

 

Uzun süre Masa başında çalışanlar, bilgisayar ve daktilo gibi klavyeli cihaz kullananlar, borsa çalışanları gibi sürekli bir ekran izlemek zorunda kalanlar, çok fazla miktarda el işi (ince iş) yapanlarda sırtta kamburluk, omuzlarda çökme ve yuvarlaklaşma ve boynun öne doğru eğim yapması şeklindeki duruş bozuklukları ile çok sık karşılaşırlar. Bu kişilerde aynı pozisyona maruz kalmaktan ve tekrarlayan mikrotravmalardan dolayı omuz ağrıları, boyun ağrıları, kürek kemikleri arasında ağrı, kol ve el bileği ağrıları çok sık görülür.

Bazen ciddi boyun fıtıkları, dejeneratif değişiklikler (boyun kireçlenmeleri), rotator manşon tendinitleri, kümülatif travma hastalığı, karpal tünel

sendromu ve torasik çıkış sendromları görülebilir. Uzun süreli kötü ve aynı pozisyonda ders çalışan öğrenci ve akademisyenlerde de benzer tablolar

görülebilir.

Düşük nefes kapasitesi, yorgunluk, sinirsel baskı, güvensizlik hissi, kararsızlık, mide problemleri gibi pek çok sorunun kaynağı duruş bozukluklarıdır. 

Bedeni daha çok ağrıdığında ya da hastalandığında fark ederiz, iyi olduğu zamanlarda sağlıklı olmanın keyfini sürmüyoruz.

 

Kötü Duruş Aşağıdaki Etkenlerden Bazılarının Biraraya Gelmesiyle Oluşur :

      - Kaza, yaralanma ve düşmeler

      - Hatalı oturma, ayakta durma ve uyuma

      - Çalışma ortamının vücut yapısına uygun olmaması

      - Yatağın kötü ya da uygunsuz olması

      - Aşırı kilolu olma

      - Ruhsal sorunlar

      - İşyeri yada ev kaynaklı gerilimler

 

Kötü Duruşun Zararlı Etkileri :

      - Yorgunluk

      - Eklem sertliği ve eklem hastalıkları

      - Baş ağrısı ve çene eklemi sorunları

      - Solunum yetmezliği

      - Bel,Boyun ve Sırt ağrıları

      - Diz ve Kalça ağrıları

      - Özgüven kaybı

 

Kifoz (Kamburluk) :

Sırt omurgasının öne doğru eğik olmasıdır. Aşırı kilolular ve gebelerde görülebilir. Düz tabanlık gibi deformiteler, ankilozan spondilit gibi romatizmal hastalıklar, bel çukurluğunda artma, karın kaslarında zayıflık, zayıf sırt kasları, desteklenmeyen iri göğüsler kifozun en önemli sebepleridir. Ayrıca göğüslerin çıkması döneminde kızlar öne eğilerek otururlar bu da dorsal kifoza (kamburluk) sebep olur, bu durum daha sonraki boyun, omuz ve sırt ağrılarına zemin hazırlayabilir. Kifoz, kürek kemiği hareketlerini etkileyerek düşük omuz, torasik çıkışın daralması (boyundan çıkıp kollara giden sinirlerin geçtiği dar bir bölge) gibi ilave problemlere yol açabilir. Kemik erimesine (Osteoporoz) bağlı çökme kırıklarında ilerlemiş kifoz deformiteleri görülür.

 

Lordoz (Çukur Bel) :

Beldeki normal çukurluğun artmasıdır. Karın, sırt, kalça kasları ve bağlarındaki dengesizlikler ve güç kayıpları bel çukurluğunu artırır.Gebelikte bel çukurluğu artar. Ayrıca karın kaslarında gevşeklik, aşırı kilo lomber lordozu artırır. Lomber lordozun en önemli sonucu bel ve bacak ağrılarıdır. Ayrıca omurlarda kayma (spondilolistezis) olan hastalarda lomber lordoz (bel çukurluğu) artmaktadır.

 

Arkaya Eğik Bel :

Bu duruş bozukluğunda kalçalar önde, dizler geridedir. Sırt belirginleşmiş, göğüs kafesi öne çıkmış ve vücudun ağırlık merkezi ayağın 

ön kısmına kaymıştır. Omurga (bel, boyun, sırt) ve omuz ağrıları sık görülür.

 

Düzleşmiş Bel :

Bu postürde karın kasları kuvvetli, bel ekstansörleri (doğrultucu kaslar) zayıftır. Kalça ve diz eklemi hiperekstansiyondadır 

(aşırı doğrulmuş). Kalça fleksörleri (bükücü kaslar) uzun ve zayıf, arka uyluk kasları kısa ve kuvvetlidir. Düzleşmiş belde disklere binen yük arttığı

için bel fıtığı riski artar.

Postür (Duruş Testi)

Duruş , insan bedeninin, omurganın aynasıdır.

Birçok omurga problemi , duruş testi ile görülebilir.

Boyun Düzleşmesi

Kifoz (Sırt Eğrisinin fazlalaşması) Kambur

Lordoz (Bel Eğrisinin fazlalaşması)

Skolyoz (Omurga yan eğrisi oluşumu)

Posture Pro ile Duruş Analiz Testi ,özel açı ölçerle bilgisayar ortamında focus kameralarla yapılmaktadır.

Boyun DüzIeşmesi

 

Omurgamızda dengeyi sağlayabilmek için pek çok kıvrım bulunur. Bu kıvrımlar bel ve boyun bölgesinde dışarıdan da görülecek kadar belirgindir. Boyun bölgesindeki kıvrım başın, bel bölgesindeki ise vücudun üst kısmının dengede kalmasını sağlar.Boyun bölgesinde bulunan kıvrım geniş bir “C” harfi şekIindedir. C ’nin alt kuyruğu sırt bölgesinden başlar, üst kuyruğu ise başın arkasına kadar uzanır.Boyun düzleşmesi işte bu bölgenin zamanla kıvrımını kaybederek düz bir hat haline gelmesidir. Düzleşme kalıtımsal olarak oluşabileceği gibi boyun bölgesine alınan darbeler, travma, baskı, yanlış duruş ve boynun zorlanması, boyun düzleşmesine neden olabilir. Ayrıca aşırı kilo vücudun dengede duruş pozisyonunu değiştirdiği için omurganın düzleşmesine yol açabilir.

 

Duruş Bozukluğu:

Normal duruş sırasında başın öne doğru olması boyun düzleşmesinin en sık görülen belirtisidir. Düzleşme dışarıdan görülecek kadar belirgin olabilir.

 

Ağrılar:

Boyun düzleşmesi her zaman ağrıya neden olmayabilir veya ağrılar düzleşme ileri bir aşamaya gelip sinirlere baskı yapıncaya kadar ortaya 

çıkmayabilir. Ancak ağrı varsa bu ağrılar genellikle boynun sırtla birleştiği noktada veya biraz altında görülebilir. Baş geriye doğru yatırıldığında

ağrı şiddetlenebilir. Aynı zamanda boynu tutan kaslarda ağrılar yaşanabilir.

 

Boyun Hareketlerinin Kısıtlanması:

Omurganın boyun bölgesinde düzleşmesi boyun hareketlerinin kısıtlanmasına yol açabilir. Bu, boynu sağa veya sola tam olarak çevirememe ve ileri doğru sabit bir şekilde ağrı yaşamadan uzun süre bakamama anlamına gelebilir.

 

Şiddetli Belirtiler:

İlerlemiş boyun düzleşmesi sinir köklerinin ve omuriliğin baskıya maruz kalmasına neden olabilir. Baskıya maruz kalan sinirlerin vücudun hangi kısmını ilgilendirdiğine bağlı olarak çeşitli bölgelerde uyuşma, karıncalanma yaşanabilir. Bu durum genellikle kol ve bacaklarda güç kaybı, uyuşma ve karıncalanma olarak kendini belli eder.

 

Müdahale Edilmezse Ne Olur?

 

İlerleyen boyun düzleşmesi düzeltilmez ise;

     - Kol, el ve bacaklarda güç kaybına,

     - Kol, el ve bacaklarda uyuşmaya,

     - Ağrı kesicilerle dindirilemeyen boyun ağrısına,

     - Boyunda hareket kaybına yol açabilir.

 

Düzleşme nedeniyle sinirlerin ne kadar baskıya maruz kaldığı boyun düzleşmesinin neden olabileceği komplikasyonları direkt etkilemektedir.

 

bottom of page